9 Konferencja Medycyny Integracyjnej. Łódź 25.06.2022

Artykuł opublikowany: 2022-06-18 | W kategorii: Aktualności

 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna Integracyjna – Łódź 2022”
Łódź, 25 czerwca 2022 r.
CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - AULA ZACHODNIA

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Akupunktury i II Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 


Program Konferencji

9.00 Uroczyste otwarcie


prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Sesja I


Moderatorzy: dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni
dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni
dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni

9.10 - 9.25 Akupunktura – przeszłość i przyszłość
dr Grzegorz Cybart


9.25 - 9.40 Rak płuca – zachorowalność i umieralność w Polsce w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku”
dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni


9.40 - 9.55 Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
lic. piel. Anna Marciniak, dr n med. Joanna Chrobak-Bień,
dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni


9.55 - 10.10 Klawi terapia w ostrym wirusowym zapaleniu płuc
dr Janusz Kołodziejczyk


10.10 - 10.25 Dyskusja


10.25 - 10.40 Przerwa kawowa

 


Sesja II
Moderatorzy: dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni
dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak,
dr Grzegorz Cybart


10.40 - 10.55 Pierwiastki od A(angiogenezy) do Z(aburzeń rozwoju płodu)
dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliburska, prof. uczelni


10.55 - 11.10 CYTOLOGIA – czy można wyprzedzić raka szyjki
mgr poł. Jolanta Parafiniuk


11.10 - 11.25 Reakcja na stres – rozumienie i leczenie
dr Justyna Sobolewska-Nowak


11.25 - 11.40 Zastój Krwi w świetle Biofizyki Układu Krążenia
dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak


11.40 - 11.55 Dyskusja


11.55 - 12.25 Przerwa kawowa


Sesja III


Moderatorzy: Prof. dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliborska
dr n. med. Bogusław Sobolewski
prof. dr hab. med. Mirosław Topol


12.25 - 12.40 Rola położnej w opiece nad pacjentką w czasie pandemii Covid- 19
lic. poł. Anna Chwiejczak, lic. poł. Julia Wiśnik


12.40 - 12.55 Stres oksydacyjny
dr Artur Nowak


12.55 - 13.10 Niefarmakologiczne metody łagodzenie bólu porodowego na Bloku Porodowym
lic. poł. Monika Słupińska


13.10 - 13.25 Medycyna Alternatywna i Komplementarna (MAK)CAM – co świat na to?


dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni
13.25 - 13.35 Dyskusja

 

13.35 Zakończenie Konferencji