Akupunktura

Historia akupunktury w Polsce

Tradycyjna Medycyna Chińska i akupunktura zostały wprowadzone w Polsce do praktyki lekarskiej przez profesora dr hab. med. Zbigniewa Garnuszewskiego.

W latach 1971-1982 ukończył on liczne kursy akupunktury: w Paryżu, Wiedniu, Ułan Bator, Phenianie i Nankinie. Brał udział w światowych kongresach akupunktury.

W roku 1978 profesor uruchomił pierwszą poradnię akupunktury, w oparciu o którą prowadził szkolenie lekarzy w akupunkturze, również z udziałem specjalistów z chińskich ośrodków akademickich Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W 1986 roku profesor Garnuszewski został powołany na stanowisko Krajowego Konsultanta d. s. Akupunktury przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Przez wiele lat prowadził działania, których celem było umożliwienie lekarzom praktykom korzystanie z możliwości terapeutycznych, jakie zawiera w sobie akupunktura i inne techniki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Manekin do akupunkturyW roku 1988 powstało w Warszawie Centrum Akupunktury, przy ul. Winnickiej 10. Prowadzona była tam działalność lecznicza, szkoleniowa i naukowa, oraz mieściła się siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Polskie Towarzystwo Akupunktury zostało zarejestrowane w roku 1987, wcześniej była to Sekcja Akupunktury Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Profesor Zbigniew Garnuszewski został wybrany Wiceprezydentem Światowej Federacji Towarzystw Akupunktury z siedzibą w Pekinie.

Profesor Garnuszewski zmarł 28 czerwca 1998 roku. W miejsce Centrum Akupunktury powołano SPZOZ Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego, które kontynuowało dotychczasową działalność. W dniu 17.11.2008 r. decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego nastąpiła likwidacja Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury. Od tego czasu podstawowe szkolenie lekarzy w zakresie akupunktury kontynuuje Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Zasadniczym celem obecnej kadencji Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTA jest dostosowanie standardów organizowanych szkoleń do wymogów Światowej Organizacji Zdrowia w tym zakresie. Stronę organizacyjną kursów prowadzi obecnie Centrum CBT EDU w Warszawie, przy ul. Wołodyjowskiego 74A. Obecnie siedzibą Zarządu Głównego PTA jest Oddział Łódzki PTA.

Manekin do kursu akupunkturyZe szkolenia stacjonarnego w zakresie akupunktury prowadzonego osobiście przez prof. Z. Garnuszewskiego, oraz przez stworzone przez niego Centrum Akupunktury w Warszawie, a następnie Oddział Mazowiecki PTA, skorzystało dotychczas ok. dwa tysiące lekarzy praktyków.

W Polsce akupunktura jest uznaną metodą leczenia i znajduje się w standardach postępowania Poradni Leczenia Bólu Narodowego Funduszu Zdrowia (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.11.1989 r., powtórzone 4.04.2003). Niska wycena punktowa zabiegów akupunktury jako procedury w poradniach walki z bólem nie stanowi jednak zachęty do powszechnego stosowania tej metody, pomimo jej znanej efektywności i braku skutków ubocznych.

Konieczne działania dla dalszego rozwoju w Polsce akupunktury, będącej uznaną i powszechnie praktykowaną w świecie metodą leczniczą, to:

  1. Wprowadzenie akupunktury na listę umiejętności lekarskich Ministerstwa Zdrowia.
  2. Nowe regulacje prawne, stwarzające szerokie możliwości stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, w tym akupunktury, nie tylko w dziedzinie uśmierzania bólu.
  3. Realna wycena zabiegów akupunktury przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Osobom zainteresowanym rekomendujemy tekst autorstwa ś.p. Profesora Zbigniewa Garnuszewskiego zamieszczony na stronie Łódzkiego Oddziału PTA, pod adresem: http://www.akupunktura.org/index.php?url=tresc&id_news_topic=5

 

Prezes Mazowieckiego Oddziału PTA

dr Tomasz Sulikowski