Kwestionariusz

 

Imię i nazwisko

Adres

Numer telefonu i/lub adres e-mail

Data urodzenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Specjalność

Stopnie naukowe

Członkostwo w innych Towarzystwach Lekarskich


 

DEKLARACJA

Niniejszym proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Oświadczam, że statut Towarzystwa jest mi znany. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu, postanowień i uchwał Towarzystwa, oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

Data, podpis

 

Wypełniony kwestionariusz można wysłać przez pocztę internetową na adres:

albo pocztą zwyczajną na adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Akupunktury
ul.Mołdawska 7a/212
02-127 Warszawa