X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Integracyjnej

Artykuł opublikowany: 2023-05-14 | W kategorii: Aktualności

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Integracyjnej

27.05.2023

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

AULA WSCHODNIA 

Łódź ul. Pomorska 251

 

Organizator:

Polskie Towarzystwo Akupunktury 

II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Dr hab. n. med. Prof. UM Piotr Woźniak – Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. n o zdrowiu Prof.UM Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny Łodzi

Dr n. o zdrowiu Prof. UM Beata Leśniczak – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Położnictwo,Kierownik Zakładu Dydaktyki w Położnictwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. informatyki, dr n. med. Prof.UM (Poznań) mgr inż. Krzysztof Michalak – Wydział Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Oddziału PTA

 

Członkowie:

Prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Bloku Porodowego ICZMP Łódź, PTA O/Łódź

Prof. dr hab. n. med. Czesław Jeśman – ZG PTA O/Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Prof. UM Piotr Oszukowski – Kierownik Zakładu Morfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA Łódź

Dr hab. n. med. Anna Paprocka-Lipińska – Kierownik Zakładu Etyki Medycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Mirosław Topol – Katedra Podstawowych Nauk Medycznych – Collegium Anatomicum, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

dr hab. n. med. Prof. ICZMP Mariusz Grzesiak – Kierownik II Katedry Ginekologii i Położnictwa, Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii ICZMP Łódź 

dr hab. n. med. Prof. UM Anna Sobczuk, II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Łukasz Kmieciak – ZG PTA, Sekretarz , PTA O/łódź

Dr n. med. Bogusław Sobolewski – Kierownik Zespołu Anestezjologów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi, PTA O/Łódź

Dr n. med. Adam Jarmak – PTA O/Łódź

Dr Mariola Pawłowicz-Pawłowska – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTA

Dr Anna Nowajczyk-Olszewska – Prezes Oddziału Podlaskiego PTA

Dr Grzegorz Cybart – ZG PTA, PTA O/ Łódż, Kierownik Oddziału Rehabilitacji WSZ Zgierz

Dr Janusz Kołodziejczyk, MD, G&O,GP, PTA Oddział Wielkopolski 

Dr Paweł Ziółkowski – ZG PTA, PTA O/Łódź

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Prof. UM Piotr Woźniak

Wiceprzewodnicząca: dr n. o zdrowiu Prof. UM Beata Leśniczak 

Członkowie:

dr hab. n. med. Prof. ICZMP Mariusz Grzesiak

dr hab. n. med. Prof.UM Piotr Oszukowski

Dr n.med. Łukasz Kmieciak

Dr n. med. Bogusław Sobolewski

Dr Paweł Ziółkowski

Dr Grzegorz Cybart

Mgr Halina Matulska

Anna Baraniecka

 

Program Konferencji

10.00 – Uroczyste otwarcie 

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Dr hab. n. med. Prof. UM Piotr Woźniak – Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA),  
II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja I 

Moderatorzy: Prof.UM Beata Leśniczak, Prof.UM Piotr Woźniak, 

10.10 – 10.25 „Co świat myśli o medycynie integracyjnej” 
Dr hab. n. med. Prof. UM Piotr Woźniak

10.25 – 10.40 „Stan odżywienia osób w podeszłym wieku” 
Dr hab. n. o zdrowiu Prof.UM Ewa Borowiak

10.40 – 10.55 „Schorzenia okulistyczne a zalecenia co do prowadzenia ciąży i porodu”
Dr n. med. Adam Jarmak 

10.55 – 11.10 „Post Covid - wyzwanie interdyscyplinarne” 
Dr n. med. Łukasz Kmieciak 

    1. – 11.20 Dyskusja

       

11.20 - 11.40 - Przerwa kawowa

Sesja II 

Moderatorzy: Prof.UM Ewa Borowiak, Prof.UM Piotr Oszukowski

11.40 –11.55 „Umieralność okołoporodowa w Polsce”
Dr n. o zdrowiu Prof. UM Beata Leśniczak

11.55 – 12.10 „Zastosowanie nowoczesnych programów w segmentacji zdjęć obrazowych w celu projektowania modeli wirtualnej rzeczywistości do nauki anatomii prawidłowej człowieka i nawigacji chirurgicznej przed zabiegiem operacyjnym”  
Dr n. med. Jakub Pieniążek, dr n.med. Jakub Buczkowski,  Prof. dr hab. med. Mirosław Topol 

12.10 – 12.25 „Ubóstwo menstruacyjne”
Lic.poł. Weronika Grodzka, lic.poł. Maja Woźniak – studentki I roku studiów II stopnia na kierunku Położnictwo, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12.25 – 12.35 Dyskusja

12.35 - 13.05 - Lunch

 

Sesja III 

Moderatorzy: Prof. Mirosław Topol, Prof. Czesław Jeśman

13.05 – 13.20  „Tatuaż jako zagadnienie medyczne” 
Dr hab. n. med. Anna Paprocka-Lipińska 

13.20 – 13.35  „Terapia bólów odcinka szyjnego kręgosłupa” 
Dr Grzegorz Cybart 

13.35 – 13.50 „Rola oksygenazy NADPH w patogenezie chorób i wynikające z tego implikacje terapeutyczne”
dr hab. n. med. Prof.UM Krzysztof Michalak

13.50 – 14.05 Dyskusja

 

14.05 - Zakończenie Konferencji

 

 

Andrzej Dębowski