IX Konferencja Medycyny Integracyjnej organizowana przez PTA, II Katedrę Ginekologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Artykuł opublikowany: 2020-03-07 | W kategorii: Aktualności

 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Integracyjnej

ŁÓDŹ-18.04.2020

CENTRUM KLINICZNO DYDAKTYCZNE-AULA ZACHODNIA

 

Organizator: Polskie Towarzystwo Akupunktury

i II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Komitet Naukowy:

 

Współprzewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata-Wągrowska Danilewicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Nefropatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. UM dr hab. n. med. Piotr Woźniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wiceprzewodniczący:

Prof. UM dr hab. n o zdr. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny Łodzi

Prof. UM dr n o zdr. Beata Leśniczak- Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Czesław Jeśman- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA

Dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak – Wydział Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Oddziału PTA

 

 

Członkowie:

 

Prof. UM dr hab. n. med. Anna Paprocka-Lipińska- Kierownik Zakładu Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski –Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Położnictwa i Ginekologii WSS w Zgierzu, PTA O/Łódź

 

Prof. dr hab. med. Mirosław Topol – Kierownik Zakładu Angiologii Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA O/Łódź

Dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak – Kierownik II Katedry Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii ICZMP Łódź

Prof. UM dr hab. n. med. Zbigniew Pietrzak- Kierownik Zakładu Dydaktyki w Położnictwie, II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Bogusław Sobolewski – PTA O/Łódź, Kierownik Zespołu Anestezjologów ICZMP w Łodzi,

Dr n. med. Łukasz Kmieciak –ZG PTA, Sekretarz , PTA O/łódź

Dr med. Wojciech Ordon – Kierownik Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SP ZOZ Wieluń, PTA O/Łódź

Dr Anna Nowajczyk Olszewska – Prezes Oddziału Podlaskiego PTA

Dr Mariola Pawłowicz Pawłowska – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTA

Dr Janusz Kołodziejczyk, MD, G&O,GP, PTA Oddział Wielkopolski

Dr Grzegorz Cybart – ZG PTA, PTA O/ Łódż, Kierownik Oddziału Rehabilitacji WSZ Zgierz,

Dr Paweł Ziółkowski – ZG PTA, PTA O/Łódź

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Prof.UM dr hab. n. med. Piotr Woźniak

Wiceprzewodnicząca: Prof. UM dr n o zdr. Beata Leśniczak

 

Członkowie:

Dr n. med. Łukasz Kmieciak

Dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak

Dr n. med. Bogusław Sobolewski

Dr Paweł Ziółkowski

Dr Grzegorz Cybart

Halina Matulska

Anna Baraniecka

 

Andrzej Dębowski

 

 

Program Konferencji

18.04.2020

 

9.00 –  Uroczyste otwarcie   

 

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska Danilewicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Zakładu Nefropatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. UM dr hab. n. med.  Piotr Woźniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA),                  II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Sesja I 

Moderatorzy: Prof. Czesław Jeśman, Prof. Piotr Woźniak 

 

 

9.10-9.25 „ O tatuażach – między etyką, estetyką i medycyną”

Prof.  Anna Paprocka-Lipińska

9.25-9.40  „ Odleżyny jako problem zdrowotny ”

                     Prof. Ewa Borowiak

 

9.40 – 9.55 „Leczenie migreny w czasie ciąży”

                        Dr n. med. Łukasz Kmieciak

 

90.55 -10.10 „ Wcześniak a akupunktura

Dr hab. n. med.  Mariusz Grzesiak

 

10.10- 10.25 Dyskusja

 

 

10.25 - 10.40 - Przerwa kawowa

 

Sesja II  

Moderatorzy: Prof. Ewa Borowiak, Prof. Mariusz Grzesiak, dr n. med. Łukasz Kmieciak

 

10.40-10.55 „ Żywieniowe i środowiskowe czynniki pro i angiogenne

Prof. Joanna Suliburska

 

   

10.55-11.10 „Akupunktura-fakty i mity”

                       Mgr Anna Pietrusiewicz

                     

                                                

11.10-11.25 Tokofobia-problem współczesnego położnictwa

Prof. Beata Leśniczak

 

 

11.25-11.40 „Niedobór krwi.  TCM w świetle patobiochemii gospodarki żelazem"

                      Dr n. med. Krzysztof Michalak

 

11.40-11.55 Dyskusja

 

 

11.55-  12.25     Lunch

 

Sesja III  

Moderatorzy: Prof. Joanna Suliburska, Prof. Beata Leśniczak, dr n. med. Bogusław Sobolewski 

 

 

   12.25-12.40  „Endometrioza kobiecy problem XXI wieku”

Dr n. med. Wojciech Ordon

 

12.40-12.55 "Rwa kulszowa w ciąży - opis przypadku"             

 Marcelina Marciniak, Dominika Gil

 

12.55-13.10   „RKO-112-akupunktura”

 Dr n. med. Bogusław Sobolewski

  

13.10-13.25  „Medycyna Alternatywna i  Komplementarna (MAK) -  na świecie

 Prof. P. Woźniak

 

 13.25.-13.35  Dyskusja

                                       

13.35 Zakończenie Konferencji