8 KONFERENCJE NAUKOWA MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ

Artykuł opublikowany: 2019-01-30 | W kategorii: Aktualności

Polskie Towarzystwo Akupunktury i II Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk 

o Zdrowiu UMED 

zaprasza w dniu 16 marca 2019 r. na 

VIII  Konferencję Naukowo-Szkoleniową Medycyny Integracyjnej

ŁÓDŹ-24.03.2018

CENTRUM KLINICZNO DYDAKTYCZNE-AULA ZACHODNIA

Organizator: Polskie Towarzystwo Akupunktury i II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komitet Naukowy:

Współprzewodniczący:  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata-Wągrowska Danilewicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Nefropatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med.  Piotr Woźniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA),                 II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wiceprzewodniczący: 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Oszukowski –Prodziekan ds. Organizacyjnych i Oddziału Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Morfologii Klinicznej. Katedra Anatomii. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  PTA Łódź

Dr n o zdr. Beata Leśniczak Pełnomocnik Dziekana, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. mgr Inż. Krzysztof Michalak – Wydział Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Oddziału PTA

Członkowie: 

Prof. Aleksander Sivakou MD, ScD, Szef Katedry Szkolenia podyplomowego Refleksoterapii, Uniwersytet Medyczny w Mińsku, Prezes Białoruskiego Towarzystwa Akupunktury, Członek Honorowy PTA

Prof. nadzw. n o zdr. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny  Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk – Kierownik Katedry Pielegniarstwa Klinicznego, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydziału Nauk            o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Czesław Jeśman- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA O/Łódź

Prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski –Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Położnictwa i Ginekologii WSS w Zgierzu, PTA O/Łódź

Prof. dr hab. med. Mirosław Topol – Kierownik Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny  w Łodzi, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, PTA O/Łódź

 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Włodzimierz Stelmach- Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 

 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Pietrzak-  Kierownik  Zakładu Dydaktyki w Położnictwie, II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Prof. dr n. med. Jacek Wilczyński-Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Mariusz Grzesiak – Kierownik II Katedry Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii ICZMP Łódź 

Dr n. med. Anna Paprocka-Lipińska- Kierownik Zakładu Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Bogusław Sobolewski – Kierownik Zespołu Anestezjologów ICZMP w Łodzi, PTA O/Łódź

Dr n. med. Marek Wrona- II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Łukasz Kmieciak –ZG  PTA, Sekretarz , PTA O/łódź 

Dr Anna Nowajczyk Olszewska – Kierownik Zakładu Rehabilitacji SP MSWiA Białystok, Prezes Oddziału Podlaskiego PTA

Dr Mariola Pawłowicz Pawłowska – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTA

Dr Janusz Kołodziejczyk, MD, G&O,GP, PTA Oddział Wielkopolski 

Dr med. Wojciech Ordon – Kierownik Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SP ZOZ Wieluń, PTA O/Łódź

Dr Grzegorz Cybart – Kierownik Oddziału Rehabilitacji WSZ Zgierz, ZG PTA,   PTA O/ Łódż

Dr Paweł Ziółkowski – ZG PTA, PTA O/Łódź 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Woźniak

Wiceprzewodnicząca: Dr n o zdr. Beata Leśniczak 

 

Członkowie:

Dr n. med. Łukasz Kmieciak 

Dr n. med. Mariusz Grzesiak

Dr n. med. Bogusław Sobolewski

Dr Paweł Ziółkowski

Dr Grzegorz Cybart

Halina Matulska

Anna Baraniecka

Andrzej Dębowski

Studenci-autorzy/prezenterzy prac, pozostali wykładowcy, opiekunowie kół naukowych:

Edward Clarke Wydział Lekarski (Sekcja Preparacyjna Koła Naukowego z Anatomii- opiekunowie: dr med. Robert Haładaj, dr med. Grzegorz Wysiadecki.  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol-Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Kierownik Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Justyna Sobolewska,  Artur Nowak,  (SKN przy Klinice Gastroenterologii przy Szpitalu Klinicznym im. WAM, opiekun koła dr n.med. Maria Wiśniewska-Jaworska, Kierownik Kliniki Prof. dr hab.n.med Anita Gąsiorowska), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Joanna Krajewska (lic.),  Martyna Ruszkiewicz (lic). Kierunek Fizjoterapia, Wydział Wojskowo Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dominika Gil – (SKN  II Katedry Ginekologii i Położnictwa – opiekun Koła dr n. o zdr. Beata Leśniczak Kierownik II Katedry Ginekologii i Położnictwa dr n. med. Mariusz Grzesiak) 

Magdalena Rogut, dr Magdalena Zientara, dr Mariusz Hartman, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż, dr med. Maria Szubert. (SKN przy Klinice Ginekologii Operacyjnej                                     i Onkologicznej, opiekun koła dr n. med. Maria Szubert, kierownik kliniki Prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński), Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Łukasz Szlachciński-Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ICZMP w łodzi

 

Dr Marta Wrona Lis-- II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Marcin Mitał - Zakład Medycyny Społecznej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr stom. Filip Kompa – wystąpienie na podstawie pracy badawcze powstałej pod kierunkiem Prof. ndzw. dr hab. n. med. Sebastiana Kłoska-Kierownika Zakładu Patologii Jamy Ustnej; Katedra Stomatologii Odtwórczej Instytut Stomatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

Program Konferencji

10.00 –  Uroczyste otwarcie   

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska Danilewicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Zakładu Nefropatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med.  Piotr Woźniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja I 

Moderatorzy: Prof. Czesław Jeśman, Prof. Aleksander Sivakou, Prof. Mirosław Topol,                    Prof. Piotr Woźniak 

 

10.15-10.30  „Zasatosowanie magnetopunktury i fizjopunktury w medycynie klinicznej”                                                 

                    Prof. Aleksander Sivakou

 

10.30-10.45  „ Stan odżywienia seniora jako problem zdrowotny

                     Prof. Ewa Borowiak

 

10.45-11.05  „Akupunktura aurikularna. Stan zapalny. Aurikularna reakcja naczynioruchowa”

                Dr Janusz Kołodziejczyk, MD, G&O,GP, PTA Oddz. Wielkopolski 

                       „Znaczenie akupunktury w procesie zapalenia”

                        Prof. Piotr Woźniak 

 

11.05-11.20 „  Omówienie wybranych przypadków klinicznych leczonych akupunkturą „

                        Dr Grzegorz Cybart

 

11.20-11.35    „ Morphology and innervetion pattern of pectoralis major muscle”

                           Edward Clark, dr n.med. Robert Haładaj, dr n. med. Grzegorz Wysiadecki,                 Prof. Mirosław Topol     

 

11.35-11.55  „Ciąża a  schorzenia urologiczne”

                   Dr Marta Wrona-Lis, Dr med. Marek Wrona

                   „Czy akupunktura może być przydatna w leczeniu chorób urologicznych”

                   Prof. Piotr Woźniak

 

 11.55-12.10  „Podstępna choroba o wielu twarzach-przypadek kliniczny”

                         Justyna Sobolewska, Artur Nowak

12.10 -12.20   Dyskusja

                                                     12.20 - 12.40 - Przerwa kawowa

Sesja II  

Moderatorzy: Prof. Ewa Borowiak, Prof. Piotr Oszukowski, dr n. med. Mariusz Grzesiak, dr n. med. Łukasz Kmieciak

 

12.40-13.00 „  Ciąża powikłana cukrzycą-co nowego w diagnostyce i terapii”

                      Prof. Katarzyna Cypryk, dr n.med. Monika Żurawska-Kliś

„ Czy jest miejsce dla akupunktury w terapii cukrzycy i powikłań z nią związanych”

                         Prof. Piotr Woźniak 

   

13.00-13.20 „Fizjoterapia w Łagodzeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa w okresie ciąży                 i połogu”

                        Lic. Joanna Krajewska, lic. Martyna Ruszkiewicz

                     

                         Bóle kręgosłupa w ciąży i połogu a akupunktura

                         Prof. Piotr Woźniak 

                        

13.20-13.35 „ Cięcie cesarskie kiedyś i dziś „

                          Dominika Gil

 

13.35-13.50 „Współczesne postępowanie w łożysku wrośniętym”

                      Prof. Zbigniew Pietrzak

 

 13.50-14.05 „ Rak piersi jako zagrożenie zdrowia i życia kobiet  ”

                      Dr n. o zdr. Beata Leśniczak

 

14.05.-14.20 „ Czy tylko akupunktura może wspomagać terapię przeciwbólową w walce                                 z przewlekłym bólem nowotworowym ?                      

                      Prof. Piotr Woźniak   

 

14.20-14.35  „  NGF as a potential biomarker for early endometriosis  

                      Magdalena Rogut, dr Magdalena Zientara, dr Mariusz Hartman,  prof. Małgorzta Czyż,  prof. Jacek Wilczyński, dr n. med. Maria Szubert

 

14.35- 14.50 „ Wyzwanie bioetyczne w medycynie komplementarnej na przykładzie lecznictwa bólu przewlekłego”

                    Dr n. med. Anna Paprocka-Lipińska

              

14.50- 15.05 „ Pierwszy trymestr ciąży to nie tylko USG”

                         Dr n. med. Mariusz Grzesiak   

15.05- 15.20 „Rola składników mineralnych w insulinooporności”

                   Prof.  Joanna Suliburska

15.20- 15.25 Dyskusja

 

                                           15.25-  15.50     Lunch

Sesja III  

Moderatorzy: Prof. Joanna Suliburska,  Prof. Zbigniew Pietrzak,  dr n. med. Bogusław Sobolewski, dr n. o zdr. Beata Leśniczak

 

15.50-16.15  „Zakwaszenie- mit czy fakt ? Biochemiczne uwarunkowania zakwaszenia wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego”  

                         Dr n. med. mgr  inż. Krzysztof Michalak 

 

16.15-16-30  „ Rola zindywidualizowanych interwencji antynikotynowych w prewencji narażenia na  środowiskowy dym tytoniowy dzieci chorych na astmę.

                        Prof. Włodzimierz Stelmach, dr Marcin Mitał    

 

16.30-16.45 Rola globalnych testów homeostazy w diagnostyce okołooperacyjnej noworodków z wrodzoną wadą serca”

                        Dr  Łukasz Szlachciński

 

16.45-17.10   „Nietrzymanie moczu- jak leczyć zachowawczo ?

                     Dr n. med. Wojciech Ordon

                  „  Czy akupunktura może pomóc leczyć taką przypadłość ?

                       Prof. Piotr Woźniak

 

17.10-17.30   „ Choroby przyzębia w chorobach ogólnych- młodzi ,starzy- wiek się nie liczy”

                       Dr stom. Filip Kompa

                         Prof. Woźniak- Czy jest miejsce dla akupunktury w terapii chorób przyzębia ?

 

17.30-17.45   „Patobiochemia wiatru wewnętrznego”

             

17.45-18.00  Dyskusja, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę studencką.

             

17.45-18.00  Dyskusja, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę studencką.

 

18.00 Zakończenie Konferencji